سفیده تخم مرغ

دوشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 04:00 ب.ظ

داوری حضرت علی(ع) در باره زنی که سفیده تخم مرغ بر جامه خود ریخت و مردی انصاری را تهمت رسوایی زد

در کتاب عجایب احکام امیر المومنین(ع) است که حدیث کرده مرا پدرم محمد بن ابی عمیر از عمربن یزید از ابی المعلیا از حضرت ابی عبدالله صادق(ع) که آن حضرت فرمود:زنی را نزد عمر بن الخطاب آوردند که دامن مردی از انصار گرفته بود و آن زن به آن مرد انصاری مایل و خاطر خواه بود ..و حیله و چاره ای نداشت..پس تخم مرغ گرفت و زرده آن را بیرون آورده سفیده را بر جامعه های خود و بین ..... ریخت پس از آن به نزد عمر شد و گفت ای امیر این مرد من را در فلان موضع چنین و چنان گرفت و مرا رسوا کرد. عمر خواست آن مرد انصاری را عقوبت کند ولی علی (ع) در آنجا نشسته بود.

آن مرد انصاری گفت ای امیر (خطاب به خلیفه دوم) در کار من عجله روا مدار تا روشن شود..عمر به امیر المومنین رو کرده و گفت:یا ابلحسن شما چه می بینید در این باره؟

علی (ع)سفیدی در جامعه آن زن مشاهده کرد..فرمود شاید این زن در این مورد حیله کرده باشد سپس فرمود..آب جوشیده بسیار داغ برای من بیاورید. آب داغ و جوشیده برای آن حضرت آماده کردندپس حضرت امر کردند که آب جوشیده و داغ را بر روی آن سفیدی جامعه زن بریزند. پس آب جوش را بر موضع ریختند.

آن سفیدی جامه مستوی شد و خود را بگرفت و بسته شد..پس امیر المومنین آن سفیده بسته شده  را بر گرفت و در دهان خود انداخت و چون طعم آن را دریافت و چشید از دهان خود بیرون انداخت. بعد از آن به آن زن رو کرد تا آنکه زن اقرار کرد و اعتراف نمود به این تزویر و حیله.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo